Služby
Firemní styly
Jednotný firemní styl Vás odliší a snadno identifikuje

Tvořme společně váš jednotný vizuální styl


Jednotný vizuální styl (Anglicky Corporate Design) je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti.
Spolu s firemní komunikací, firemní kulturou a produktem je součástí firemní identity (Corporate Identity).
Společně budeme tvořit a budovat vaší kompletní firemní identitu a vizuální styl.

Logo a Logotyp

Definice říká, že logo je grafický symbol, který firma používá pro označení svých výrobků a logotyp je standardizovaný a stylizovaný způsob, jakým je napsáno jméno dané společnosti.

Logo reprezentuje podnikatele navenek, představuje ho těm, kteří ho ještě neznají, nebo ho teprve poznávají. Těm by mělo napovědět, co dělá a jaký je. A proto musí logo také korespondovat s cílovou skupinou podnikatele.

Dobré logo by mělo být jednoduché a jasně čitelné. Logo by mělo být snadno použitelné a modifikovatelné.

Navrhneme a vytvoříme vám přesně takové

Jednotná grafická identita patří mezi poměrně silné marketingové nástroje, které cílové skupině podnikatele ulehčí rozpoznání jeho firmy v záplavě konkurence na trhu. Stejně tak pomůže zvýšit důvěryhodnost a profesionalitu v očích zákazníků.

Zpracujeme grafický manuál Firemního stylu

Firemní grafický manuál je jen základ

Správně zpracovaný manuál je jen základem. Teprve používání v praxi přináší žádaný účinek. Často bývá problém v tom, že lidé ve firmě nedodržují manuál přesně, a argumentují tím, že jim zpracování nabídky nebo odeslání e-mailu trvá delší dobu, případně že je to pracnější. Je důležité si uvědomit, že přísné dodržování grafického manuálu firmy pomůže cílové skupině firmu snadněji identifikovat a najít.

Lze říci, že manuál firemní grafické identity by měla mít každá, i sebemenší firma. Pomůže to totiž při tvorbě veškerých tiskovin od vizitek, faktur a objednávek, přes ceduli na průčelí provozovny, až po letáky, billboardy nebo webové stránky.

Co má manuál Firemního stylu obsahovat

Grafický manuál firmy by měl vycházet z firemního loga a firemních barev. Obvykle se manuál zpracovává zároveň s návrhem loga. Manuál obsahuje definici všech používaných firemních materiálů. Jeho obsah lze rozdělit do několika sekcí:

Webové stránky ačkoli jsou zcela jistě součástí Firemní identity tak jejich grafický návrh obvykle nebývá součástí grafického manuálu, ale bývají zde nastíněny základní definice důležitých grafických prvků.
- Firemní logo – jeho použití na různých podkladech, v různých barevnostech. Je třeba určit také zakázané varianty použití loga, tedy to, jak se logo nesmí používat, aby nenarušilo celkový grafický styl firmy.
- Definice firemních barev a jejich použití (čísla barev, podle nichž se orientuje tiskárna i grafik, povolené barevné kombinace apod.)
- Používaná firemní písma (jaké písmo se používá v dopise, v e-mailu, na stránkách apod.)

Interní dokumenty firmy

Hlavičkové papíry, faktury, objednávky, dodací listy, smlouvy, nástěnky, navigační systém v areálu firmy apod.

Externí dokumenty firmy

Firemní dopis, E-mail, Obálky, Vizitky, Nabídka služeb, apod.

Propagační materiály

Letáky, tiskoviny, brožury, katalogy apod.
Polepy firemních aut, uniformy personálu atd.
Označení provozovny, její barevnost a styl, často včetně interiéru

Postup při tvorbě

Analýza

Vaše představa, Jaké máte potřeby
Co již používáte, jak fungujete a příprava co vše se bude měnit nebo tvořit. Vypracujeme plán, abychom předešli možným komplikacím v chodu vašeho podnikání.

Tvorba

Tvorba návrhů firemní identity jako celku.
Tvorba přesných návrhů designu na jednotlivých součástech
Tvorba grafického manuálu

Realizace

Odsouhlasené návrhy vyrobíme do digitální podoby
Tisk a uvedení ostatních prvků do reálné a finální podoby

Předání práce

Uvedeme do provozu celou firemní identitu včetně komunikace a proškolíme vaše zaměstnance jak používat firemní identitu.

Ochranná známka

Zajišťuji registraci ochranných známek jako ochrana vaší jedinečné identity proti zneužití

Ochranná známka je právní nástroj k ochraně značky, pomocí které firmy identifikují sami sebe, své výrobky a služby. Žádný obchodní název, obchodní značka (Brand) se ochrannou známkou nestávají automaticky, ale až zápisem do příslušného rejstříku ochranných známek.

- Poradíme o jaký druh ochranné známky požádat.
- Zajistíme vystavení přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví.
- Postaráme se o úspěšné dokončení a zapsání ochranné známky.

Ochrannou známkou může být za splnění podmínek stanovených příslušným právním předpisem jakékoli označení schopné grafického znázornění, tvoří ji například slovo, fráze nebo logo, kterým se označuje vyrobené zboží, barvy, tvar výrobku či obalu, nebo kombinace předchozích způsobů. Smyslem známkové ochrany je explicitní ochrana obchodních značek (respektive jejich symbolů) nad rámec obecných zákonů.

Poradenství a kunzultace

Vždy je nutné znát a zvážit všechny možnosti a zvolit ten nejlepší způsob reklamy a propagace. Poradíme a prokonzultujeme to s vámi nad vašim projektem, výrobkem nebo službou.

Kontaktujte nás

Pojďme začít konverzaci

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!