Digitální marketing


Analýza dat

Chytré nástroje a technologie odhalují možnosti a příležitosti , které posunují vpřed.

hologram analytických tabulek vycházejicí s ruky

Analýza dat je obsáhlé, složité odvětví a věda avšak v dnešní době zcela nepostradatelná. Pomáhá podnikům najít příležitosti a maximalizovat efektivitu marketingu. Není tedy žádným překvapením, že podniky shromažďují více dat než kdykoli předtím.

Data jsou palivem každého efektivního marketingu a prostředkem k měření úspěchu. Shromažďování, analýza a vykazování údajů je proto zásadní pro jakoukoli marketingovou spolupráci

Pokud nemůžete oddělit důležité od nedůležitého a získat poznatky, které vám pomohou zvýšit výkon marketingu , pak je váš sběr dat příběhem ztracené příležitosti.

monitor na stole se zápisníky a kávou
Analýza dat vyžaduje technické dovednosti a odborné znalosti, ale není to všechno jen o číslech a grafech.

Partner pro analýzu dat by měl také prokázat:

Obchodní myšlení. Je důležité měřit výkon marketingu, ale nakonec jde o to, ovlivnit obchodní dopad. Partner pro analýzu dat by se měl neustále snažit spojit marketingové aktivity s obchodními cíli.

Výbornou a jasnou komunikaci. Analýza není užitečná, pokud ji nikdo nekomunikuje. Váš tým pro analýzu dat by měl pravidelně a jasně vysvětlovat, co zjistí, a pomoci vám to pochopit.

analytici drží v ruce analytickou zprávu
Analýza webové stránky

Analýza webových stránek

Webová analytika je pochopitelně ideální cestou pro zlepšení samotného webu

Hlavní náplní webové analytiky je sběr, měření, analýza, reporting a interpretace dat získaných z webu za účelem dalšího využití.

Analytika webu je velmi komplexní a zahrnuje celou řadu činností. Proto pro získáni relevantních dat používáme celou řadu nástrojů.

Znát pohyb uživatelů na webu a jejich chování je nesmírně duležité. Také technické věci jako je rychlost načítání a přispůsobení pro mobilní telefony, kvalita obsahu ale i další parametry je pro váš web důležitější než se může zdát.

Pokud chcete zjistit víc o
SEO (Search engine optimization)

Analýza marketingu

V moderním marketingovém prostředí je přesná analýza důležitější než kdy dříve.

Tato analýza umožňuje marketingovým pracovníkům dosáhnout vyšší návratnosti investic do marketingu pochopením toho, co je úspěšné při budování konverzí, povědomí o značce nebo obojího. Analýzataké zajišťuje, aby spotřebitelé viděli větší počet cílených a přizpůsobených reklam, které odpovídají jejich konkrétním potřebám a zájmům

Pokud značky chtějí upoutat pozornost ideálního kupujícího, musí se při vytváření cílených osobních reklam založených na individuálních zájmech spoléhat na analytiku, nikoli na širší demografické asociace. To umožní marketingovým týmům zobrazovat správnou reklamu ve správný čas a ve správném místě.

lidi pracující za stolem a screen google data studio
tým lidí za stolem a screen analytiky

Analýza konkurence

Ať už jste začínající nebo dobře zavedenou společností, seznámení se s konkurencí vám může poskytnout cenné informace.

Vytvoření konkurenční analýzy vyžaduje čas a trpělivost, ale výsledkem je, že znáte svůj trh uvnitř i venku a dozvíte se také hodně o svém podnikání. A tak jste schopni efektivně konkurovat a tak uspět ve svém oboru.

Konkurenční analýza je srovnání používaných konkurenčních strategií k vyhodnocení silných a slabých stránek různých marketingových přístupů v rámci odvětví.

Pomáhá podniku určit potenciální výhody a překážky na trhu kolem produktu nebo služby a obecně pomáhá značkám sledovat, jak přímí a nepřímí konkurenti provádějí marketing, tvoří ceny a distribuci a mnoho dalších porovnání.

Analýza sociálních medií

V datech sociálních médií je obrovské množství informací. Ať už je to Facebook, Instagram, Twitter či jiné medium shromažďování a analýza údajů o výkonu je důležitý faktor při přijímání informovaných marketingových rozhodnutí v sociálních médiích.

Není nic uspokojivějšího, než pomoci svým klientům zastínit konkurenci na sociálních médiích.

Abyste toho dosáhli, musíte pečlivě sledovat, co dělá konkurence. Musíte vědět, co pro ně pracuje a jak si vedou ve srovnání s vašimi klienty.

To vám nejen umožňuje srovnávat výkon vašeho sociálního média, ale také vám poskytuje nástroje pro zlepšení vaší strategie.

1
2
3
lidi pracující za stolem a screen google data studio a obrázky socialní medii mobilních verzí

Pojďme se společně pustit do analyzování,
     posuneme vaše podnikání k vyšším cílům.