Online, internet marketing nebo digitální marketing? Jak je to správně?

Online marketing

Marketing


Vlastně všechno je správně a při zamyšlení se, nic. Je to pro vás matoucí? Pokusím se to vysvětlit.
Teď tak přemýšlím, jestli to vysvětlit laicky, aby to pochopil každý nebo odborně. Takže to vezmeme z obou pohledů a přidáme trochu polemiky i zamyšlení.

Laický pohled s troškou definice.

Co je pro tyto názvy společné a co vyjadřují.

Odborníky tvořící eshopy a webové strány tato slova spojují jako marketing, který se stará o podporu, zviditelnění a propagaci právě jimi tvořenými, webovými aplikacemi. Zahrnuje v sobě veškerou marketingovou komunikaci na základě digitálních technologií. Pro lepší pochopení, co tím myslím se pod tyto názvy zahrnují nástroje jako SEO optimalizace pro vyhledavače, marketing na sociálních sítích, PPC kampaně, email marketing apod.

Odborný pohled.

„Online marketing“ a „digitální marketing“ jsou pojmy, které jsou často zaměněny. Pracuji v oboru, ale přesto mě kolikrát napadlo, zda bych měl napsat „online“ nebo „digitální“?
Poznání rozdílu vám může pomoci při formování vaší celkové marketingové strategie. Pomůže vám také analyzovat vaši současnou strategii kategorizací toho, jaký typ marketingu vaše úsilí vyžaduje. Děláte udržitelné dlouhodobé rozhodnutí, které přinášejí výsledky důsledně. Nebo budete tvořit zcela náhodně? To by nebylo dobré.

Zastřešující termín „Digitální marketing“ též někdy označován jako deštníkový termín.

Výraz „digitální marketing“ označuje použití digitálních kanálů, zařízení a platforem (bez ohledu na to, zda jsou online nebo offline) k vytváření, nebo propagaci vaší marketingové zprávy. Jinými slovy, s digitálním marketingem se neomezujete na používání internetu. Tímto způsobem může digitální marketing sloužit, jako „zastřešující“ termín, protože zahrnuje mnoho marketingových technik.

Chcete-li uvést příklad, řekněme, že chcete spustit mobilní kampaň, ve které zasíláte svým zákazníkům smsky, které nabízejí nadcházející propagační akce vaší firmy. Byla použita technologie k vytvoření a odeslání zprávy, ale nebylo nutné, aby vaši uživatelé přijímali živé internetové připojení.
Dalo by se říci, že pokud se technologie bude neustále vyvíjet, bude to také dělat digitální marketing.
Dalo by se také říci, že cokoli, co má digitální základy, lze považovat za digitální marketing. A od této chvíle máte na výběr spoustu strategií:

- Video marketing
- Televizní reklamy
- Mobilní marketing (SMS textové kampaně)
- Obsahový marketing

Digitální marketing se může vztahovat také na offline reklamy na digitálních zařízeních. V takovém případě můžete spustit reklamu u místní kabelové společnosti (offline reklama) a zobrazovat reklamy v televizích (digitální zařízení).
 

Online marketing

Online marketing, také běžně nazývaný „internetový marketing“, je podmnožinou digitálního marketingu. Hlavní charakteristikou online marketingu je to, že vyžaduje živé připojení k internetu, aby fungoval, takže například pokud provozujete PPC kampaň pro vaše podnikání, děláte to formou online marketingu. Dalším příkladem je, pokud na svém webu spustíte vyskakovací okna pro inzerci s nabídkou nebo službou. Totéž platí pro grafickou reklamu libovolného formátu, ať už jde o bannerové reklamy nebo textové reklamy.
Stejně jako digitální marketing se i online marketing vyvíjí spolu s technologiemi. Chtěl bych však tvrdit, že online marketing se časem zlepšuje a mění, takže je náročné s ním držet krok. Také pro nováčka se může zdát obtížný, možná i matoucí kvůli často potřebné terminologii a dovednostem.

Některé online marketingové snahy zahrnují:

- SEO (optimalizace pro vyhledávače)
- PPC (Platba za kliknutí)
- Grafickou reklamu (textové, grafické reklamy, videoreklamy, reklamy v Nákupech)
- Marketing sociálních sítí (Facebook, LinkedIn apod.)
- TV

Online marketing zahrnuje všechny marketingové strategie obsažené v digitálním marketingu.

Digitální nebo online, je tedy rozdíl?


Pravda je, že tomu tak není. Definice je čistě technická. Důležité je, aby byly pochopeny důsledky každého z nich při sestavování celkového marketingového plánu. Bez ohledu na způsob, jakým se rozhodnete pro marketing, musíte mít akční plán. Jakých výsledků chcete dosáhnout? Jak to plánujete? Chcete expozici nebo chcete poznat své publikum a sledovat peníze, které jste investovali? Odpověď na tyto otázky vám pomůže uvědomit si, na co se potřebujete soustředit v online marketingu, digitálním marketingu nebo na oba současně.

Trošku polemiky k zamyšlení

Žijeme ve 21 století a říká se mu také věk počítačů a elektroniky, věk modernosti a internetu. Takže dle mého názoru jsou všechny tyto názvy zavádějící.
Protože, již dnes je jakýkoliv Marketing, jak online, tak digitální a internetový.
Marketing se dnes dělá také pomocí internetových medií a technologií a je samozřejmé, že pokud jste na internetu jste Online a tvoříte jej digitálně. Již brzy přijde doba a možná už tu je ta doba, kdy veškerý marketing bude 100% digitální, a jak to pak všechno odlíšíme?
Nijak.
Začneme používat pro vše, slovo marketing a budeme používat názvy jednotlivých technik, nástrojů a strategii marketingu.